• Utveksling med Kiel haust 2018

  Besøk frå Tyskland

  Denne veka har Firda vgs besøk av 22 elevar frå Tyskland, og språk og kulturforståelse har vore ei naturleg og viktig del av både skule- og fritid denne veka.

 • Firda vgs

  Ledige stillingar på Firda vgs

  Vi søkjer vikar i norsk og samfunnsfag, inntil 50% stilling for skuleåret 2018/19. Vi søkjer også etter lærar til helse og oppvekstfag i 30% stilling frå januar 2019 - august 2020. ​Søknadsfrist: 24. sept

 • mobbeknapp

  Mobbeknapp

  Alle dei vidaregåande skulane i fylket har fått ein mobbeknapp på sine nettsider. Her kan du melde i frå viss du sjølv opplevar krenkjande attferd, eller ser andre som blir utsett for mobbing, vald, trakassering eller diskriminering.

Fleire saker ›