Helsestasjon for ungdom stengt 23.mai
Melding frå helsesøster:
Pga kurs er helsestasjon for ungdom stengt måndag 23.mai.

2016.05.20 av Magne Larsen [Les meir...]
Firda- elevar med i "På tå hev" med Den Norske Opera og Ballett
"På tå hev" gjev dansarar med engasjement og talent for moderne dans moglegheit til å vidareutvikle ferdigheitene sine. Fleire elevar frå danselinja vår skal delta i fyrste fase av dette prosjektet i regi av Den norske Opera og Ballett.
2016.05.18 av Magne Larsen [Les meir...]
Firda vgs bryt nytt land
Firda vidaregåande skule har fått godkjenning til å starte opp med eit heilt nytt skulefag, kalla klima- og miljøfag, hausten 2016.
2016.05.12 av Magne Larsen [Les meir...]
Tanzania-prosjektet
Hausten 2014 starta Firda eit venneskuleprosjekt med ein skule i Nzega-distriktet i Tanzania. Kvart år har vi sendt to elevar på besøk til venneskulen i samband med prosjektet. For å oppretteholde engasjementet og gjere dette prosjektet berekraftig ønskjer Firda å sende 2 elevar ned for å besøke venneskulen vår denne sommaren. Les vidare for å finne meir informasjon.
2016.04.07 av Magne Larsen [Les meir...]
Ledige stillingar ved Firda vgs
Her finn du informasjon om ledige stillingar ved Firda vgs frå hausten:
Ledige stillingar

2016.03.29 av Magne Larsen [Les meir...]
Klassisk konsert
2MUA inviterer til klassisk konsert onsdag 16.3.
Informasjon om arrangementet finn de her.

2016.03.15 av Magne Larsen [Les meir...]
Open hall
Torsdag 17.3 inviterer 3IDA til Open hall.
Informasjon om arrangementet finn de her

2016.03.15 av Magne Larsen [Les meir...]
Hugs søknadsfristen til Lånekassen
Du må søkje før 15. mars dersom du vil ha stipend og/eller lån for vårsemesteret 2016. Les vidare for å få meir informasjon frå Lånekassen
2016.03.09 av Magne Larsen [Les meir...]
"Jenta i treet"
1drama viser teaterstykket "Jenta i treet", onsdag 9. mars kl. 19.00 i dramasalen.
Gratis inngang for Firdaelevar. Alle er velkomne!

2016.03.07 av Magne Larsen [Les meir...]
Velkomen til hospiteringsdagar
7. og 8.mars er det hospiteringsdagar for 9.klasse. Firda vgs ønskjer elevar frå heile fylket velkomen til hospitering. Du finn informasjon om hospiteringsdagane under menypunktet "Utdanningsval"

2016.02.23 av Magne Larsen [Les meir...]
Spring awakening - ei oppleving av dei sjeldne!
Avgangselevane på musikk, dans, drama er no i mål med årets musikal. Vi vil takke for fire fantastiske framsyningar av «Spring awakening». Vi er utruleg stolte av det elevane og lærarane leverer, og vil gratulere alle involverte med eit strålande resultat.
2016.02.13 av Magne Larsen [Les meir...]
Oppmelding til privatisteksamen - Fris: 1.februar
Frist for oppmelding og betaling av eksamensgebyr er 1.februar. Får du problem med oppmelding så ta kontakt på e-post, eksamenskontoret@sfj.no innen kl 23.59 1.feb. Etter det er det ikkje mogeleg å melde seg opp eller betale.
2016.02.01 av Magne Larsen [Les meir...]
Plukka ut til Ung Filharmoni
Vi er mektig imponert over musikkelevane Ingrid og Maria Ose, som har fått plass i Ung Filharmoni. Ingrid har fått plass på piccolo, og Maria på 1.fløyte. Dei har med andre ord tatt 2 av 3 plasser på fløyte i orkesteret som er satt saman av dei største unge talenta i landet. Dei skal spele med orkesteret i sommar, og får og ei veke med Oslo filharmoniske orkester til hausten. Imponerande av to jenter på 17 år, som kombinerer musikklinja med deltaking i talentutviklingsprogrammet ved Barrat Due. Vi gratulerer!
2016.01.29 av Magne Larsen [Les meir...]
Val av programfag 2016/2017
Her finn de informasjon om valfrie programfag og om prøvevalet. Det er satt opp informasjonsøkter med dei ulike faga skulen vurderer å tilby neste skuleår. I tillegg kan de finne informasjon om dei ulike programfaga under opplæringstilbod og på vilbli.no.
2016.01.27 av Magne Larsen [Les meir...]
Foreldremøte vg1
Vi vil med dette ynskje foreldre/føresette til elevar i vg1-klassene velkomne til foreldremøte på Firda vgs tysdag 2.februar, kl 19.00. Invitasjon til foreldremøtet finn de her.

2016.01.21 av Magne Larsen [Les meir...]
Karrieredagar på Firda vgs

Måndag 18.1 er det studieorienteringsdag for vg3-elevane, med besøk frå mellom anna universitet og høgskuler.
Tysdag 19.1 går den lokale karrieremessa av stabelen frå kl 12.00 - 14.00.
Tysdag er det oppmøte i Aulaen kl 12.00 for elevane. Det vert føredrag om entreprenørskap og nyskaping, og kva behov ein har i Gloppen i framtida. Det vert og høve for elevane å ta del i ein konkurranse.

2016.01.19 av Magne Larsen [Les meir...]
Privatisteksamen vår 2016 Frist for oppmelding 1.februar
Sogn og Fjordane fylkeskommune har ansvar for at det blir arrangert privatisteksamen i fag i vidaregåande skule og tverrfagleg eksamen for praksiskandidatar og lærlingar.

Meir informsjon på neste side
2016.03.29 av Magne Larsen [Les meir...]
Konsert med 3.musikk
Søndag 17.januar, kl 15.00 inviterer 3MUA til konsert i Aulaen på Firda vgs.
Vaksne kr 100,- / Barn under 14 kr 50,- / Firda-elevar kr 50,-
I pausen vert det lynlotteri og sal av kaffi og kaker.

 

2016.01.13 av Magne Larsen [Les meir...]
Open hall torsdag
Torsdag 10.12 er det tid for juleversjonen av Open hall. Ta turen innom Firdahallen for å oppleve god julestemning, uansett om du skal vere med å spele i ei av turneringane eller berre sjå på. Du kan lese meir om arrangementet her:
Open hall  Jule-edition

2015.12.09 av Magne Larsen [Les meir...]
Barneparkering i Firdahallen under julehandelen
Dei kreative elevane i 2.idrett ved Firda vgs tilbyr barnepass med fysisk aktivitet i Firdahallen laurdag 5, 12 og 19 desember frå klokka 10.00 til 14.00. Dette må vel vere ei flott førjulsgåve til foreldre, og sikkert kjekkare for borna som får leike og ha det moro i hallen medan dei vaksne traskar rundt i butikkane. Les vidare for meir informasjon.
2015.11.30 av Magne Larsen [Les meir...]
Google
Firda vgs - meir enn ein skule

Firda vgs - meir enn ein skule

Trivselshagen

Onsdag er det tid for russen sin aksjon Krafttak mot kreft


Følg Firda på Facebook

 Firda vgs - meir enn ein skule

Firdalogo