Ubemanna kontor i veke 41
I veke 41 er ikkje kontoret eller sentralbordet på Firda vgs bemanna. Rektor er tilgjengeleg på telefon 41530885 ved behov.
2015.10.03 av Magne Larsen [Les meir...]
Verdsdagen for psykisk helse
Verdsdagen for psykisk helse vert markert i Kultursalen tysdag 29. september kl. 10.00-11.40 for alle elevar ved skulen. Her finn de meir informasjon om markeringa.
2015.09.24 av Magne Larsen [Les meir...]
Klimaveke på Firda vgs
Denne veka står klima og miljø i fokus på Firda vgs.
Tysdag er det halv temadag om klima og miljø for alle elevane, der vi skal jobbe med dei utfordringane vi ser for framtida. Oppmøte i kultursalen kl 13.00.
3IDA skal rett ut på friluftstur og nytter høvet til å gjere feltarbeid med måling av vasskvalitet på turen.
Seinare i veka skal vi og vere med på SFE sin konferanse "Kraft i Vest".

2015.09.20 av Magne Larsen [Les meir...]
Allmøte og Kick-Off i dag
I dag, tysdag 15.september er det to arrangement for elevar og lærarar i kultursalen. Elevorganisasjonen held eit føredrag kl 12, og Ungt entreprenørskap har kick-off for ungdomsbedrifter kl 13. Klikk på Les meir for meir informasjon.
2015.09.15 av Magne Larsen [Les meir...]
Foreldremøte vg1 og vg2
Vi er godt i gang med skuleåret 2015-2016. Vi ynskjer med dette å invitere til foreldremøte for foreldre til elevar i vg1 og vg2. Samlinga vert her på skulen tysdag 29. september kl. 18.30.
2015.09.15 av Magne Larsen [Les meir...]
Invitasjon til hospiteringsdagar på Firda vgs
Det er snart tid for hospiteringsdagar igjen. Måndag 26. og tysdag 27. oktober inviterer Firda vgs elevar frå 10.trinn til å besøke skulen for å gjere seg kjend med dei ulike utdanningsprogramma og skulen.
2015.09.04 av Magne Larsen [Les meir...]
Sentralbordproblemer
Vi har problemer med telefonisystemet ved skulen som gjer det umuleg for sentralbordet å sette over samtalar. Vi arbeider med å løyse problema, og ber om at dei som kan ringer direkte til mobilnummeret til den dei skal prate med. Telefonliste med mobilnummer finn de her. Om det er generelle ting, eller de ikkje veit kven de skal prate med, kan de ringe sentralbordet.
2015.09.03 av Magne Larsen [Les meir...]
Nøkkelkort til skulen
Elevar som får nøkkelkort til skulen, må fylle ut eit avtaleskjema for å få kortet. Dette skjemaet skriv de under på når de får kortet. Reglane rundt bruk av nøkkelkortet finn de her: Elevar - Nøkkelkort til skulen

2015.09.03 av Magne Larsen [Les meir...]
Resultat frå skulevalet 2015
Tysdag 01.09 var det skuleval ved Firda vgs. Her finn du valresultat frå skulen.
2015.09.01 av Magne Larsen [Les meir...]
Privatisteksamen hausten 2015
Sogn og Fjordane fylkeskommune har ansvar for at det blir arrangert privatisteksamen i fag i vidaregåande skule og tverrfagleg eksamen for praksiskandidatar og lærlingar. Frist for oppmelding er 15.september.
2015.09.01 av Magne Larsen [Les meir...]
Stipend i Lånekassen
Alle elevar med ungdomsrett i vidaregåande opplæring kan få utstyrsstipend. Unntaka er lærlingar, lærekandidatar og praksisbrevkandidatar.
2015.09.01 av Magne Larsen [Les meir...]
Val 2015
I samband med valet i haust vert det arrangert valtorg, politikarmøte og skuleval. Her finn du meir informasjon om dette. Vi oppmodar alle om å engasjere seg.
2015.08.24 av Magne Larsen [Les meir...]
Skulestart 2015
Vel møtt til skulestart måndag 17.8.
Alle elevar møter kl 08.30 i Kultursalen i Trivselshagen.
2015.08.13 av Magne Larsen [Les meir...]
Informasjon frå Lånekassen
Her finn du informasjon frå Statens Lånekasse.
2015.06.29 av Magne Larsen [Les meir...]
God sommar
Vi ynskjer elevar og tilsette ein riktig god sommar, og velkomen til skulestart den 17.august, klokka 08.30.
Nyt sommaren!

2015.06.26 av Magne Larsen [Les meir...]
Klagefristar
Klage på eksamenskarakterar våren 2015 - hurtigklagefrist og ordinær klagefrist
2015.06.22 av Ole Henrik Mølmann [Les meir...]
Avslutningsfest
Vi minner om avslutningsfest i Kultursalen for elevar og tilsette torsdag 18.6, kl 19.00.
2015.06.15 av Magne Larsen [Les meir...]
No kan du bestille elev-pc
Skal du byrje på vidaregåande skule til hausten? Då treng du ei berbar datamaskin frå første skuledag. For å få maskina til skulestart, må du bestille ho innan 3. juli.
2015.06.08 av Magne Larsen [Les meir...]
Drømmestipend til Firda-elevar
Vi vil gratulere Firda-elevane Aurora Eide og Magnus-Andre Moritsgård med Drømmestipendet for 2015.Aurora går i første klasse på studiespesialiserande og vant drømmestipendet på 10 000 kr for sin visuelle kunst. Elevrådsleiar og russepresident Magnus-Andre vant for sine gode songprestasjonar.

Dei vil begge få tildelt 10 000 kr frå Norsk kulturråd og Norsk tipping som samarbeider om å dele ut Drømmestipendet til talentfull ungdom som driv med kultur, slik at dei kan realisere sine drøymer.

Firda gratulerer!

2015.06.04 av Magne Larsen [Les meir...]
Melding om munnleg eksamen
Melding om munnleg eksamen vert gitt kl 09.00 på skulen sine oppslagstavler. Elevane pliktar sjølv å gjere seg kjent med trekket. På oppslagstavla står informasjon om eksamensfag, dato og rom.
2015.06.05 av Magne Larsen [Les meir...]
Google
Firda vgs - meir enn ein skule

Følg Firda på Facebook

 Firda vgs - meir enn ein skule

Firdalogo