Sandane Barne- og Ungdomsteater
Til hausten vert Sandane Barne- og Ungdomsteater starta opp på Sandane. Dette er eit tilbod til barn og ungdom frå 5. til 10.klasse. Det er 3.klasse ved dramalinja på Firda vgs som står bak tilbodet, og er instruktørar.
2014.06.24 av Magne Larsen [Les meir...]
God sommer
Firda vgs ønskjer elevar og tilsette ein riktig god sommar.
2014.06.24 av Magne Larsen [Les meir...]
Informasjon om aktivitetsdagar
Denne veka er det aktivitetsdagar for dei elevane i Vg1 og Vg2 som ikkje har eksamen. Her finn de program for dagane, med innhald og oppmøtetider. Dei elevane på Vg3 som ikkje skal opp til eksamen har fri tysdag, onsdag og torsdag. Fredag er det felles avslutning for alle.
2014.06.16 av Magne Larsen [Les meir...]
Informasjon om klage på karakter
Elevane ved dei vidaregåande skulane kan klage på alle karakterar – både eksamen- og standpunkt – som skal førast på vitnemålet. Klageretten gjeld også viss du ikkje får standpunktkarakter. Du har rett til å krevje grunngjeving for karakteren før du bestemmer deg om du vil klage. Retten til grunngjeving gjeld ikkje på skriftleg eksamenskarakter.
2014.06.13 av Magne Larsen [Les meir...]
Elev-pc for deg som startar vidaregåande skule til hausten
Skal du byrje på vidaregåande skule til hausten? Då treng du ei berbar datamaskin frå første skuledag. Du kan kjøpe elev-pc gjennom Sogn og Fjordane fylkeskommune.
2014.06.12 av Magne Larsen [Les meir...]
Sterke resultat i friidrett
Friidrettsutøvarane frå Sandane markerte seg under Framoleikane i helga. Thomas Mardal frå 1IDA vart det store namnet på Fana stadion, med 4 gullmedaljar og to stevnerekordar. Også Evald Osnes Devik frå 3STA tok med seg ei gullmedalje heim. I tillegg vart det bronsemedaljar til Vidar Hatlem (2 stk) frå 1IDA og Hans Sande frå 2IDA.. Det er tydeleg at det vert jobba godt i friidretten på Sandane. Vi gratulerer med gode resultat, og ser frem til ein spennande sesong.
2014.06.06 av Magne Larsen [Les meir...]
Melding om munnleg eksamen
Fyste varsel om munnleg eksamen er tysdag 10. juni kl 09.00. Listene blir hengt opp kvar dag kl 09.00 i glasmonteret på Aulabygget, i første etasje i C-bygget og på personalrommet. Eksamen i munnleg og munnleg-praktiske fag varer frå torsdag 12.juni til og med fredag 20.juni.
2014.06.04 av Magne Larsen [Les meir...]
Eksamenskonsertane 2014
Måndag og tysdag er det eksamenskonsertar for 3.klassingane på musikklinja.
Her finn du oversikt over eksamenskonsertane
Der det står "open" på konsertform, kan alle som ønskjer vere publikum. Publikum må vere på plass før eksamen startar og vere til stades til kandidaten er ferdig med sin eksamen. Det er ikkje lov til å gå inn eller ut under eksamenskonsertane.Vel møtt!

2014.06.01 av Magne Larsen [Les meir...]
Tips og råd til hybelbuarar
Sogn og Fjordane fylkekommune har publisert ei brosjyre med tips og råd for deg som skal flytte på hybel. Brosjyra kan du laste ned her.
2014.05.20 av Magne Larsen [Les meir...]
Nynorskpris til Ingunn Solheim
Tidlegare Firda-elev Ingunn Solheim er heidra med Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar. Ingunn er journalist i avdelinga for økonomi og politikk i NRK Nyheiter, og har mellom anna leia oss gjennom to val og direktesendingane frå 22.juli-rettssaka. Vi gratulerer Ingunn og legg ved ei lenke under til eit intervju med prisvinnaren. I intervjuet fortel ho at ho valde Firda vgs bevisst fordi skulen var så sterk på nynorsk.
2014.05.20 av Magne Larsen [Les meir...]
Sommarskule for deg som treng bestått i matematikk og naturfag
Sogn og Fjordane fylkeskommune arrangerer også i år sommarskule for elevar som treng bestått i matematikk og naturfag på vg1-nivå. Sommarskulen vert på Mo i veke 26 og 27
2014.05.14 av Magne Larsen [Les meir...]
Mysterium
Ei av markeringane i høve Sogn og Fjordane sitt 250 års-jubileum i 2013 var skrivekonkurransen "Fram i lyset". Dei beste tekstane som kom inn er no samla i boka "Mysterium - dikt og noveller av ungdom i Sogn og Fjordane". I tillegg til at fleire av dei unge forfattarane er Firda-elevar, står Qualis UB, frå 1MKA, for grafisk produksjon av boka og Ove Eide har hatt redaktøransvaret. Boka kan ein kjøpe gjennom Qualis UB.
2014.05.05 av Magne Larsen [Les meir...]
Ny lærebok av Ove Eide
Ove Eide er ein av forfattarane bak det nye læreverket i norskfaget, "intertekst". Vi gratulerer Ove med lanseringa av intertekst Vg2 i Bergen i dag. Ove er ein stor fagkapasitet i norskfaget, og vi er veldig glad for å ha unge Eide i spissen for ein fagleg sterk norskseksjon ved Firda vgs.
2014.05.05 av Magne Larsen [Les meir...]
Mattehjelp på Open skule
Det går mot heildagsprøver i matematikk, så Open skule tilbyr mattehjelp førstkommande måndag, den 28.4, kl 17.00-19.00 på rom A102. Ope for alle.
2014.04.25 av Magne Larsen [Les meir...]
Undersøking om Gloppen Scene
Gjennomfør undersøkinga om Gloppen Scene og hjelp oss med å lage Gloppen scene betre! Undersøkinga ligg på Fronter i rommet "08 Open skule" under "Undersøkingar".

https://fronter.com/sfvgs/main.phtml

2014.04.23 av Magne Larsen [Les meir...]
Gratulerer
Vi gratulerer Astrid Underlid, Firda-russ i fjor, som ein av tre vinnarar av Fridthiov Oos’ pris for beste hovudstil på nynorsk til eksamen i 2013.
2014.04.10 av Magne Larsen [Les meir...]
Ove Eide tildelt LNU-prisen
I helga var det konferanse og årsmøte i LNU - Landslaget for norsklærere. Ove Eide vart hedra på årsmøtet og fekk historias første LNU-pris for sitt mangeårige arbeid og engasjement for norskfaget i skulen. Vi gratulerer Ove!
2014.03.24 av Magne Larsen [Les meir...]
Alice ny leiar av Ungdomspolitisk utval
Vi gratulerer Alice Beate Holm som ny leiar av Ungdomspolitisk utval i Sogn og Fjordane. Firda vgs er solid representert i UPU neste år; Alice som leiar, Ingrid Årdal og Oline Birgitte Nave som medlem. Vi er veldig stolte av å ha så engasjerte, samfunnsbevisste og dyktige elevar.
2014.03.23 av Magne Larsen [Les meir...]
Danningskonferansen
Firda vgs vil takke deltakarar og innleiarar for ein engasjerande og motiverande danningskonferanse i går. Her finn de ei omtale av konferansen frå NRK Sogn og Fjordane.
2014.03.19 av Magne Larsen [Les meir...]
Mattehjelp på open skule
Det blir mattehjelp på Open skule onsdag 19.3, kl 17.00-19.00 på rom A102.
2014.03.18 av Magne Larsen [Les meir...]
Google
Firda vgs - meir enn ein skule

fb_link_258

 Firda vgs - meir enn ein skule

Firdalogo