• samordna opptak
  • Sandvolleyball

    UngData-undersøking

    I mars vert det gjennomført ei nasjonal levekårsundersøking for ungdom på dei vidaregåande skulene. Her finn du informasjon om UngData-undersøkinga.

  • 3idrett på La Santa

    3idrett på La Santa

    Det har blitt fast tradisjon for 3.klasse på idrettsfag å reise på ei vekes treningsleir til Club La Santa på Lanzarote. Saman med lærarane Ingmar Sægrov og Ole Morten Mardal har 3idrett no hatt ei fantastisk veke på La Santa. De finn bilete og korte dagsrapportar på Facebook-sida vår; https://www.facebook.com/Firdavgs/

Fleire saker ›