• Elev- og lærlingeombodet, Venke Noreide

  Besøk av elev- /lærlingeombodet og EO

  Måndag 19. sept kl 10.50 kjem Elev og læringlingeombodet og Elevorganisasjonen (EO) på besøk til Firda vgs. VG1-elevane møter i kinosalen kl 10.50. Presentasjonen varere fram til lunsj.

 • Firda vgs bilde frå skuleplassen (Foto: Geir Skagen)

  Foreldremøte tysdag 20. sept

  Tysdag 20. sept kl 18.30 er det foreldremøte for vg1- og vg2-klassane i Kultursalen i Trivselshagen. Etter fellessamlinga i Kultursalen blir det klassemøte med kontaktlærarane. Servering: Kaffi og kaker      

 • Bilde av elevar frå Firda vgs som møter skuleborn i Tanzania

  Tanzaniadagar 22. - 23. sept

  Har du skaffa deg jobb til Tanzaniadagane? Torsdag 22. sept er det inspirasjonsdag (ID) med informasjon, foto og film om Tanzaniaprosjektet. Fredag er det Tanzaniadag (TD) kor ein skal jobbe for å tene penger til vennskapsskulen vår Karitu i Tanzania. Dei som ikkje ønskjer å delta i prosjektet skal ha vanleg undervsining fredag.

Fleire saker ›