Firda vidaregåande skule»Om oss»Organisasjon»Elevråd
Elevrådet Firda vgs 2015-16

Elevrådet Firda vgs 2015-16

Elevrådet 2016/17

Elevrådsstyret 2016/17

Elevrådsleiar:   Sandra Edith Tenud (3DRA)              974 89 695

Nestleiar:          Tora Tveit (3DAA)                              406 73 545

Sekretær:          Maja Vie (3MUA)                               476 63 044

Styremedlem:   Emma Berge Ness (3STA)                959 02 183

Arbeidsoppgåver:

  • Elevrådet skal ivareta elevane sine interesser i skulesamanheng.
  • Elevrådet er sett saman av tillitselevar frå alle klassane. Rett etter skulestart vel kvar klasse ein tillitselev og ein vararepresentant til elevrådet.
  • Elevrådsstyret er sett saman av elevrådsleiar, nestleiar, sekretær og eitt styremedlem.
  • Elevrådsstyret førebur saker som skal opp i elevrådet, sender ut innkalling og sakliste og utarbeider referat frå kvart møte.
  • Referata skal godkjennast og signerast på neste elevrådsmøte.

Møter:

  • Elevrådet har ca 1 møte i månaden.
  • Møtetid for elevrådet er måndag kl 14.30 - 15.30
  • Dersom elevrådet eller ein femdel av elevane ønskjer det, skal det haldast allmøte for elevane på skulen, der alle elevane har tale-, forslags- og røysterett.
  • Leiinga og elevrådsstyret har møte minst ein gong i halvåret.
  • Elevrådet er representert i ulike råd og utval som t.d. skulemiljøutvalet, skuleutvalet,  LAMU, folkehelseutvalet og ungdomsrådet i Gloppen kommune

Tillitselevar og vara

Klasse

Verv

Namn

E-post

Mobil

1IDA

Tillitselev

Hanne Lene Hjartholm

 

 

 

Vara

Mathea Liv Kvamme

 

 

1DAA

Tillitselev

Trude Sofie Solheim Grane

 

 

 

Vara

Greta Søreide Gjengedal

 

 

1DRA

Tillitselev

Rakel Viktoria Sørhaug

rsorhaug@gmail.com

907 42 421

 

Vara

 

 

 

1MUA

Tillitselev

Pernille Nedrebø

Pernille_nb00@hotmail.com

960 16 216

 

Vara

Knut Isdal Lindstrøm

knutil@hotmail.no

953 68 892

1STA

Tillitselev

Tore Andre Haugstad Orheim

toreorheim@gmail.com

922 45 984

 

Vara

Angelika Malgorzata Slomka

Angela.slomka@gmail.com

462 39 946

2IDA

Tillitselev

Maria Bolseth

Mariab99@hotmail.com

953 67 774

 

Vara

Odin Otnes Austring

odinaustring@hotmail.com

414 10 237

2DAA/2DRA

Tillitselev

Miriam  Sofie Barradas Tjugum

miriamtjugum@gmail.com

908 16 975

 

Vara

Anna Nigardsøy Ekerhovd

annanieker@hotmail.com

412 80 576

2MUA

Tillitselev

Jon Gabriel Flikke

Jon.flikke@gmail.com

481 42 452

 

Vara

Jenny Holsæter

jennyhol@hotmail.no

476 41 187

2STA

Tillitselev

Emilie Larsen Evebø 

Emilie.evebo@hotmail.com

952 34 335

 

Vara

Sander Gulliksen

 

 

3IDA

Tillitselev

Vilde Årøen

 

 

 

Vara

Henrik Ytrehus Førde

 

 

3DRA

Tillitselev

Elise Marie Mork

Elise.mork98@hotmail.com

411 75 285

 

Vara

Angy Barraza

angelakorason@hotmail.com

944 98 184

3DAA

Tillitselev

Tora Tveit

Tora.tveit@outlook.com

406 73 545

 

Vara

Dyveke Hafskjær Årvik

 

 

3MUA

Tillitselev

Maja Vie

Maja.vie@hotmail.com

476 63 044

 

Vara

Håvard Endal Husevåg

Haavard_98@live.no

474 47 865

3STA

Tillitselev

Emma Ness

emma-ness@hotmail.com

959 02 183

 

Vara

Eirik Hofstad

Eirik.hovstad@gmail.com

957 50 115

HVAA

Tillitselev

Suhail Ali Ali

 

 

 

Vara

Alganesh Medhanie

 

 

HVOA

Tillitselev

Michael Tesfay Berakhi

 

 

 

Vara

Nima Abdi Abdulle

 

 

Kontaktperson i leiinga:     Charlotte Østebø Nilsen (Pedagogisk leiar)            415 30 886

Tips ein ven Skriv ut