Firda vidaregåande skule»Om oss»Om skulen»Nøkkeltal
Gymnasbygget med Trivselshagen Skule og Kultur (Foto: Geir Skagen)

Gymnasbygget med Trivselshagen Skule og Kultur (Foto: Geir Skagen)

Nøkkeltal

  • Skulen ligg på Sandane i Gloppen kommune
  • Skulen er samlokalisert med Trivselshagen. Her finn ein kultursal, kino, bibliotek, dansesalar, dramasal, kulturskule, basseng, treningsstudio, turnhall, idrettshall, friidrettsanlegg og klatrevegg.
  • Elevarplassar:          350
  • Tal grupper/klassar:   15
  • Utdanningsprogram:  Musikk, dans, drama, idrett og studieførebuande. I tillegg har skulen innføringsklasse for minioritetsspråklege elevar. 
  • Tal tilsette ca 60 
Tips ein ven Skriv ut