Firda vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Drama/Programfag
Merchior og Wendla frå musikalen Spring Awakening 2016

Merchior og Wendla frå musikalen Spring Awakening 2016

Fellesfag og programfag på dramalinja

I tabellen finn du oversikt over timetal i dei ulike faga fordelt på trinn. Timetalet er oppgitt i årstimar. Du finn og lenker til læreplanane i dei ulike faga.

Fag

Årstimer

Fellesfag

 VG1

VG2

VG3

Norsk

113

112

168

Engelsk

140

 

 

Matematikk: Vg1: 1P / 1T , Vg2: 2P / S1 / ( R1 = 140t)

140

84

 

Naturfag

140

 

 

Framandspråk: Nivå I / Nivå II

113

112

 

Samfunnsfag

 

84

 

Geografi

 

56

 

Historie

 

56

113

Religion og etikk

 

 

84

Programfag

 

 

 

Musikk,dans,drama

140

 

 

Rørsle

56

 

 

Teaterensemble

140

 

 

Teater i perspektiv

 

140

140

Teaterproduksjon

 

140

140

Teater og rørsle

 

56

56

Teaterproduksjon fordjuping

 

140

140

Drama og samfunn    

140

Sum timar pr år

982

980

981

 

 

 

Tips ein ven Skriv ut