Firda vidaregåande skule/Om oss/Organisasjon/Råd og utval

Råd og utval

Skulemiljøutvalet 2017/18/ Skuleutvalet 2017/18

Repr. fylkeskommunen/leiinga: Hallgeir Hansen (rektor)

Repr. tilsette:         Sine Charlotte Gade (Verneombod)

Repr. elevrådet:    Trude Sofie Solheim Grane

Repr. elevrådet:    Kristine Strøm

Repr. elevrådet:    Mathilde Engeset Haugen

LAMU 2016/17

Repr. leiinga:         Magne Larsen (utviklingsleiar)

Repr. tilsette:         Sine Charlotte Gade (Verneombod)

Repr. elevrådet:     Vilde Sårheim (2STA)

Folkehelsegruppa 2016/17

Repr. leiinga:         Jørgen Dølvik Husbyn (pedagogisk leiar)

Repr. tilsette:         Liv Ingunn Holvik (Miljøkoordinator)

Repr. kommunen: Margot Gimmestad (Helsesøster)

Repr. elevrådet:    Maja Alderholm Paulsen

Ungdomsrådet i Gloppen kommune

Repr. elevrådet:    Rakel Sørhaug

Repr. elevrådet:    Jenny Holsæter (2MUA)

Repr. elevrådet:    Angelika Malgorzata Slomka (1STA)

 

Tanzaniakomiteen (ungdomsbedrift) 2016/17

Styreleiar:                      

Dagleg leiar:                  

Hovudkomite:

Leiar:                             Emma Nygaard Sætren

Nestleiar:                      Håkon Fjellestad

Sekretær:                      

Økonomiansvarleg:       

Med i økonomigruppa:  

Styremedlem:                 

Styremedlem:                 

 

Firda_Tanzania_web.jpg

Bilde av Tanzaniagruppa 2015/16

Tips ein ven Skriv ut