Firda vidaregåande skule»Elev og føresett»Elevtenester»Støtte og rådgjeving»Rådgjeving

Rådgjeving

Firda vgs har to rådgjevarar, Turid Korterud og Jørun Walseth.

Firda vidaregåande skule har to rådgjevarar:

  • Turid Korterud er rådgjevar og OT-koordinator.
  • Jørund Walseth er rådgjevar.
  • Dei har kontor ved sida av inngangen til personalrommet i Personalbygget. Kontortida deira finn du på timeplanane lenger ned på sida.

Rådgjevarane kan hjelpe deg med:        

  • informasjon og råd om val av studieretningsfag og valfag.
  • informasjon og råd om yrke/vidare utdanning.
  • råd og rettleiing når det vert vanskar i skulearbeidet.
  • råd og støtte når det oppstår personlege eller sosiale vanskar.
Rådgjevarane formidlar kontakt til, og samarbeidar med, helsepersonell, PPT-kontor og andre hjelpeinstansar/spesialistar når dette er ønskjeleg eller nødvendig.
Rådgjevarane har teieplikt.

 

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Turid Korterud

Rådgjevar turid.korterud@sfj.no
415 30 882

Jørund Walseth

Rådgjevar jorund.leiv.walseth@sfj.no 415 30 889