Firda vidaregåande skule»Elev og føresett»Elevmedverknad»Skulemiljøutval

Skulemiljøutval

Skulemiljøutvalet 2016/17/ Skuleutvalet 2016/17

Repr. fylkeskommunen/leiinga: Hallgeir Hansen (rektor)

Repr. tilsette:         Sine Charlotte Gade (Verneombod)

Repr. elevrådet:    Eirik Hovstad (3STA)

Repr. elevrådet:    Miriam  Sofie Barradas Tjugum (2DAA/2DRA)

Repr. elevrådet:    Elise.mork98@hotmail.com (3DRA)

Skulemiljøutval:

  • Har fokus på arbeidsmiljøet til elevane
  • Består av 3 representantar frå elevrådet (elevane skal vere i fleirtal)
  • Rektor (representerer fylkeskommunen)
  • Ein valt representant frå dei tilsette
  • Skulemiljøutvalet ved Firda vgs fungerer også som skuleutval

Skuleutvalet:

  • Styringsorgan for den vidaregåande skule
  • Består av representantar frå dei tilsette og fylkeskommunen, rektor og to elevrepresentantar valt av elevrådet.
  • Utvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skulen.
  • På Firda vgs er skulemiljøutvalet også skuleutvalet.
Tips ein ven Skriv ut