Firda vidaregåande skule»Opplæringstilbod»Studiespesialisering
Newtonrommet

Studiespesialisering

Utdanningsprogram for studiespesialisering passer godt for deg som trivst med teoretiske fag som norsk, fremmandspråk, samfunnsfag, økonomi og/eller realfag. Dei som vel studiespesialiserande har som regel planar om vidare utdanning på universitet eller høgskule.

Studieførebuande ved Firda vgs

Studiespesialiserande utdanningsprogram legg eit solid grunnlaget for vidare studier på universitet og høgskule, både i Noreg og i utlandet. Her på Firda har ein bore fram mang ein person som har markert seg, både på Firda, i lokalsamfunnet og på landsbasis. No er det din tur til å sette dine spor. Firda vgs skal gje deg grunnlaget for å utnytte ditt potensiale.

For deg som vil studere vidare

Når du har fullført og bestått tre års skuleegang, får du generell studiekompetanse. Da kan du søke opptak på høgskule og universitet. Somme studier krev at du vel spesielle fag. For mange studie er det stor konkurranse om å komme inn. Det er karakterane dine og dei programfagene du har valt, som vil avgjere om du får starte på det studiet du ynskjer.

Fellesfag og programfag

På Vg1 har du berre fellesfag (obligatoriske fag). På Vg2 og Vg3 vel du halvparten av timane dine sjølv. Du vel minst tre programfag kvart år. To fag må være innan programområdet for realfag eller for språk, samfunnsfag og økonomi, og desse faga skal du ha i to år. Som valfritt programfag kan du også velje frå idrettsfag.

Det første året, Vg1

Du må ha 30 timer i løpet av året. Hvis du ønsker kan du i tillegg velge bredde/toppidrett eller musikk/dans/drama.

Fellesfag/obligatoriske fag på Vg1 er:

 • Engelsk: 5 timar, standpunktkarakter på vitnemål
 • Norsk: 4 timar
 • Matematikk: 1P/1T (Praktisk/Teoretisk matematikk) 5 timar, standpunktkarakter på vitnemål
 • Naturfag: 5 timar, standpunktkarakter på vitnemål
 • Samfunnsfag: 3 timar, standpunktkarakter på vitnemål
 • Geografi: 2 timar, standpunktkarakter på vitnemål
 • Kroppsøving: 2 timar
 • Fremmedspråk: nivå1 tysk/nivå 2 spansk, fransk, tysk. Her kan du lese meir om val av 2. framandspråk.

Det andre året, Vg2

Fellesfag/obligatoriske fag på Vg2 er tilsammen 15 timer. Resten av fagene kan du velge sjølv. Fellesfaga er:

 • Norsk: 4 timar
 • Historie: 2 timar
 • Kroppsøving: 2 timar
 • Fremmedspråk: nivå 1 tysk/nivå2 spansk, fransk, tysk, standpunktkarakter på vitnemål
 • Matematikk 2P (Praktisk matematikk): standpunktkarakter på vitnemål (bortfaller dersom Realfagsmatematikk 1 eller Samfunnsfaglig matematikk 1 er valgt)

Det tredje året, Vg3

Fellesfag/obligatoriske fag på Vg3 er også 15 timer som du ser punktvis nedenfor. Resten er valgbare fag / programfag.

 • Norsk:  6 timar, standpunktkarakter på vitnemål
 • Historie: 4 timar, standpunktkarakter på vitnemål
 • Kroppsøving: 2 timar, standpunktkarakter på vitnemål
 • Religion: 3 timar, standpunktkarakter på vitnemål

Valfag på vg2 / Vg3

Dei valgbare faga kaller vi programfag. Du må ta 2 fag som du har over 2 år (tilsammen 10 timer per uke). I tillegg kan du velge ett fag til uavhengig av programområde (5 t/v).  og  Totalt skal du ha 30 timer hver uke. Eksempel: Dersom ein tek 35 timar første året, 30 timar andre året så kan ein klare seg med 25 timar på vg3. Du kan lese om de ulike programfagene på vilbli.no.

Programfag på studiespesialisering vg2:

Program  realfag
Program språk og samfunnsfag, økonomi
Program for Idrett
Matematikk R1(2MAR)
Internasjonal engelsk (2ENG)
Breiddeidrett
Matematikk S1 (2MAS)
Politikk og menneskerettar (3POM)
Toppidrett
Biologi 1 (2BIO)/ 3BIO
Sosiologi og sosialantropologi (2SOS)/
Politikk og menneskerettar (3POM)
Friluftsliv
Kjemi 1 (2KJE)
Psykologi 1/
Psykologi 2
 
Fysikk 1(2FYS)
Medie- og informasjonskunnskap 1 (2MiK)
 
 
Klima og miljø
 

Programfag på studiespesialisering vg3:
Program realfag
Program språk og samfunnsfag, økonomi
Program for Idrett
Matematikk R1(2MAR)
Matematikk R2( 3MAR)
Samfunnsfagleg engelsk (3ENG)/
Engelsk språkleg litteratur og kultur (3ENL)
Breiddeidrett
Matematikk S1 (2MAS)
Matematikk S2 (3MAS)
Sosiologi og sosialantropologi (2SOS)/
Politikk og menneskerettar (3POM)
Toppidrett
Biologi 1 (2BIO)
Biologi 2 (3BIO)*
Psykologi 1
Psykologi 2
Friluftsliv
Kjemi 1 (2KJE)
Kjemi 2 (3KJE)
Medie- og informasjonskunnskap 2 (3MIK)
 
Fysikk 1(2FYS)
Fysikk 2 (3FYS)
 
 
 
 
 
Tips ein ven Skriv ut