Firda vidaregåande skule»Elev og føresett»Elevtenester»Bibliotek»Utlån av bøker
Bilde av lærebøker

Bilde av lærebøker

Boklister og bokutlån

Her finn du boklistene for dei ulike utdannigsprogramma på Firda (trykke på overskrifta).

Her finn du boklister for dei ulike utdanningsprogramma:

Kontrakt for lån av bøker

  • For å få lånt bøker må alle elevar under 18 år levere «kontrakt for utlån av læremiddel» underskrive av føresette.
  • Har du ikkje sendt inn dette skjemaet allereie, kan du laste ned Kontrakt for utlån av læremiddel, få underskrift av føresette, og ta med kontrakten på skulen første skuledag.
Tips ein ven Skriv ut