Firda vidaregåande skule
Bilde av ein stabel med bøker.

Bilde av ein stabel med bøker.

Avtale om utlån av læremiddel for elevar i vidaregåande skule

Avtalen må signerast av elev/føresett før du kan låne læremiddel.

Elevar ved vidaregåande skule får låne lærebøker gratis ved å signere ei avtale om utlån av læremiddel.  Avtale om utlån av læremiddel ligg HER for gjennomlesing.

Avtale må signerast digitalt av elev. For elevar under 18 år må også føresette signere.  Har du ikkje signert avtale, kan du ikkje låne læremiddel på biblioteket. Lenke til digitalt skjema: 

https://skjema.vlfk.no/opplaering/elev/lanekontrakt_elev