Bilde av lærebøker

Bilde av lærebøker

Boklister og bokutlån

Her finn du boklistene for dei ulike utdanningsprogramma på Firda.

Her finn du boklister for dei ulike utdanningsprogramma:
Utlån av bøker skjer i skuletida etter oppsett plan.

Kontrakt for lån av bøker

  • For å få lånt bøker må alle elevar under 18 år levere «kontrakt for utlån av læremiddel» underskrive av føresette.
  • Har du ikkje sendt inn dette skjemaet allereie, kan du laste ned Kontrakt for utlån av læremiddel, få underskrift av føresette, og ta med kontrakten på skulen første skuledag.