Den kulturelle skulesekken

Firda vgs er ressursskule for den kulturelle skulesekken. Firda vgs skal komme med innspel til innhaldet i den kulturelle skulesekken og sikre ei fagleg forankring av tilbodet som kjem ut til skulane.

Firda vgs bidrar også til å utvikle undervisningsopplegg knytt til den kulturelle skulesekken.

Kontaktperson for DKS ved Firda vgs er Anders Fitje.