Draumeskulen

Firda vgs skal i gang med prosjektet "Drømmeskolen" frå skulestart 2018. Dette er eit samarbeid med organisasjonen "Voksne for barn" om å skape eit godt læringsmiljø for alle.

Draumeskulen er eit systematisk opplegg som har fokus på å skape gode og trygge læringsmiljø for alle elevane. Opplegget blir gjennomført frå skulestart og gjennom heile skuleåret. Ei viktig brikke i opplegget er elevmentorar som har ansvar for ulike opplegg i kvar sin klasse, og som skal skape trygge, sosiale rammer på skulen.

Her finn du meir informasjon om Drømmeskolen.