Firda vgs bilde frå skuleplassen (Foto: Geir Skagen)

Foto: Geir Skagen

Dronning Sonjas skulepris til Firda vgs

Firda vidaregåande skule får tildelt prisen for arbeidet med likeverd og inkludering og for å leve opp til sitt eige slagord «Meir enn ein skule».

Pressemelding frå Opplæringsavdelinga i Sogn og Fjordane fylkeskommune:

– Skulen skil seg ut med ei gjennomtenkt tilnærming til inkludering og relasjonsbygging gjennom sitt langvarige arbeid for å sjå heilskapen rundt elevane, seier juryleiar og direktør ved Norsk senter for menneskerettar Inga Bostad.

Prisen skal overrekkjast av dronninga sjølv under eit arrangement på skulen 28. november. Prisen er på 250 000 kr, eit diplom og eit kunstverk utforma av Dronning Sonja.

Deler prisen med elevane

Juryen har merka seg slagordet «Meir enn ein skule», og meiner at skulen ser kvardagen til elevane i ein større samanheng, og at den arbeider for dialog som grunnleggjande verdi i alt den gjer. Rektor Hallgeir Hansen er glad for prisen og set stor pris på at juryen har sett arbeidet som blir gjort ved skulen.

– Vi har mange tilsette som dagleg strekkjer seg langt for at enkeltelevar skal kjenne seg sett og tekne vare på. Dei tilsette har eit sterkt elevengasjement og eit sterkt ønske om at ungdomane våre skal nå måla sine. Samstundes har vi positive elevar, som er lette å samarbeide med og som er aktive i å bygge eit ope og godt skulemiljø. Dette er ikkje minst ein pris til elevane, seier han, og ønskjer også å dele prisen med både opplæringsavdelinga i fylkeskommunen og dei andre vidaregåande skulane i fylket.

Tenkjer nytt

I grunngjevinga for prisen framhevar juryen «Gloppen-modellen». Firda vidaregåande skule har utvikla eit utdanningstilbod i helsefag for vaksne, minoritetsspråklege, saman med Nav og Gloppen kommune. Utdanninga fremjar språkopplæring, integrering og meistring gjennom praksis, og er blitt lagt merke til langt utanfor Gloppen.

–Det er flott at juryen har lagt merke til  alt det gode arbeidet som blir gjort ved Firda vidaregåande skule. Dette er ein pris til både elevar og tilsette. Eg håpar prisen vil inspirere og motivere alle elevar og dei som arbeider med vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane, seier Bekka Skaasheim, fylkesdirektør for opplæring