EarthHour2019

Earth Hour 2019

Laurdag 30.mars frå kl 20.30-21.30 skjer den årlege markeringa Earth Hour der folk over heile verda slukker lyset i ein time. Dette er ei handling for å vise at vi må stå saman for å løyse klima- og miljøproblema på kloden vår. I år er aksjonen knytt opp til eit bistandsprosjekt i Uganda. Les meir om dette her: 

Informasjon om slukklyset.no frå Care4 starving Children:

Earth Hour 2019 – lysene slukkes i morgen fra 20.30 – 21.30
I år slukkes lys så lys kan tennes!
Elevenes engasjement under «streiken» nylig viste oss en generasjon som ønsker handling. Aktiv
innsats for et bedre klima. Men det ligger også i deres engasjement sterke ønsker om å bidra til en
mer rettferdig verden. Ved årets Earth Hour-aksjon får de og vi muligheten til det også. Det skjer
på den enkle måten at en bekrefter med et klikk på internettsiden «slukklyset.no» at vi er med på
årets aksjon. Hvert klikk gir kr. 2,50 til solcellelykter. Det koster ingenting for den som klikker. Støtten
er gitt av Fremtind (Sparebank1 og DnB sitt forsikringsselskap) som samarbeider med Verdens
Villmarksfond i årets aksjon.
Lørdag kveld fra 20.30 – 21.30 skjer den årlige markeringen Earth Hour der folk over hele verden slår
av lyset en time. Slik viser millioner av mennesker verden over at vi må stå sammen for å løse klima- og
miljøproblemene, sier Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i Verdens Villmarksfond som står bak
Earth Hour.
I år kan vi ved å bekrefte at vi er med på markeringen også vise gjennom handling at vi vil hjelpe
andre. Målet er at vi skal gi 6.000 solcellelys til barn i Uganda slik at de kan gjøre skolearbeid tross
alle timene med mørke. Samtidig er det et tiltak som kommer hele familien til nytte, fra mørke til lys
i et land der det er mørkt fra 7 om kvelden til 7 om morgenen.
Bare 1/5 av husstandene i Uganda har strøm, og de fattige har ingen mulighet for en slik «luksus».
Derfor er solcelle-lyktene så viktige. Samtidig betyr det mye at vi i tillegg til å vise engasjement også
faktisk kan gjøre noe for andre. Det eneste det vil koste hver av oss er sekundene det tar å klikke av
på en hjemmeside – «slukklyset.no» – og fortelle at vi vil slukke lyset under denne markeringen.
Dette tiltaket kom sent i gang. Vi sender derfor denne henvendelsen i håp om at dere på skolen kan
informere elevene om Earth Hour og hvordan vi kan hjelpe Ugandas barn.
Vi er Care4 Starving Children – en bistandsorganisasjon som har arbeidet mange år i Uganda, og
som vil gjennomføre solcellelyktprosjektet. Vi samarbeider med Earth Hour, og vil sørge for at hver
krone fra årets aksjon brukes på barna. For ordens skyld, Care4 Starving Children er registrert i
Brønnøysund som NGO, er med i Innsamlingskontrollen og har vedtekter som slår fast at all aktivitet
er frivillig og ubetalt.