Firda vidaregåande skule
eksamenskonserter 2017

Eksamenskonsertar våren 2018

Her finn de oppsett for eksamenskonsertane til avgangselevane på musikklinja

Eit sikkert teikn på at det nærmar seg sommar på Firda er lyden av elevar som øver nesten døgnet rundt til sine eksamenskonsertar. Tradisjonen tru vil ei rekke av disse konsertane vere opne for publikum. Oppsettet for konsertane finn de i tabellen under.

Det er berre konsertar merka med «Open visning» som er opne for publikum. Merk dykk og at dette er eksamenar for elevene, så publikum må ikkje forstyrre under konsertane. Døra vil bli låst når konsertane startar og det er ikkje muleg å komme og gå under konsertane.

Vel møtt til konsertar med høg kvalitet og vakker musikk!

Eksamensoppsett MUS2004 Våren 2018, 5.6

Dato 

Kl 

Instrument 

Elev 

Stad 

Open/lukka visning 

05.06 

10.00 

Gitar 

Solveig Myren 

Kultursalen 

Open 

05.06 

10.35 

Gitar 

Beatrice Vatne 

Kultursalen 

Open 

05.06 

11.10 

Trompet 

Jon Gabriel Flikke 

Kultursalen 

Open 

05.06 

11.45 

Trombone 

Rakel Rose Øvretveit 

Kultursalen 

Open 

05.06 

12.20 

Saksofon 

Lene Førde 

Kultursalen 

Open 

05.06 

12.50 

Slagverk 

Sebastian Taylor 

Kultursalen 

Open 

05.06 

13.35 

Slagverk 

Arild Bjørkelo 

Kultursalen 

Open 

05.06 

14.10 

Piano 

Rebekka Skinlo 

Kultursalen 

Open 

05.06 

14.45 

Piano 

Jenny Korsøen 

Kultursalen 

Open 

05.06 

15.20 

Piano 

Edvard Røgeberg 

Kultursalen 

Open 

 

Eksamensoppsett MUS2004 Våren 2018, 6.6

Dato 

Kl 

Instrument 

Elev 

Stad 

Open/lukka visning 

06.06 

10.00 

Song 

Andrea Steen 

Sandane Kyrkje 

Open 

06.06 

10.45 

Song 

Ingrid Austrheim 

Kultursalen 

Open 

06.06 

11.20 

Song 

Tea Berg 

Kultursalen 

Open 

06.06 

11.55 

Song 

Kristianne Engelbrektson 

Kultursalen 

Open 

06.06 

12.30 

Fele 

Sara Solberg Losnegård 

Kultursalen 

Lukka 

06.06 

13.15 

Song 

Jakob Helgheim 

Kultursalen 

Open 

06.06 

13.50 

Song 

Helen Tyssekvam 

Kultursalen 

Open 

 

14.25 

Pause 

 

 

 

06.06 

14.40 

Song 

Ragnhild Eikeland 

Kultursalen 

Open 

06.06 

15.15 

Song 

Jenny Holsæter 

Kultursalen 

Open 

06.06 

15.50 

Song 

Emma Sætren 

Kultursalen 

Open