Elev som skriv på prøve

Eksamenstrekk

Tysdag 15. mai kl 09.00 blir trekket for skriftleg eksamen offentleggjort. Listene blir hengt opp på skulen sine oppslagstavlar. Viktig at alle elevar sjekker om dei har kome opp i skriftleg eksamen. Elevar på vg1 som eventuelt kjem opp, møter til eksamensorientering i kinosalen kl 09.15. Treng du tips til eksamen? Sjekk ut bloggen til udir.