Elevforsikring

Sogn og Fjordane Fylkeskommune har teikna ei ulykkesforsikring som gjelder for elevar i vidaregående opplæring.

Sogn og Fjordane Fylkeskommune har teikna ei ulykkesforsikring som gjelder for elevar i vidaregående opplæring. Forsikringa er via selskapet AIG og dekker ulykker i skuletida, i utplassering, på ekskursjon og reiser. Ved medisinsk invaliditet vert det dekka opp til 5 G. Ved død vert utgifter til gravferd opp til 1 G dekka. Ta kontakt med skulens leiing dersom du har spørsmål.

Kontakt

Hallgeir Hansen

Rektor Hallgeir.hansen@sfj.no
415 30 885