Elevkort

Alle elevar får eit elevkort / skulebevis til bruk som ID-kort på skulen, lånekort i biblioteket og til utskrifter og kopiering.

Elevkort vert bestilt til vg1-elevane kvar haust, like etter skulefotograferinga.  Vaktmeister Aage Elvebakk tek seg av bestilling og distribusjon. Dersom du mister elevkortet kan vaktmeisteren hjelpe deg med å bestille eit nytt.

Kontakt

Aage Elvebakk

Vaktmeister Aage.Andre.Elvebakk@sfj.no 907 23 032