Elevtenester

Under denne fana finn du informasjon om kor du skal vende deg dersom du for eksempel treng råd og rettleiing, treng nokon å snakke med om personlege høve eller helse. Du finn også informasjon om biblioteket vårt og kantina.