Firda vidaregåande skule
Clipart elevar i klasserom

Clipart elevar i klasserom

Elevundersøking blir gjennomført i desember

Elevundersøkinga skal bidra til å setje fokus på elevane si oppleving av skulekvardagen.

Les meir om undersøkinga her: Informasjon til elevar og føresette om elevundersøkinga.