Firda vgs

Elevundersøkinga

Det er tid for den årlege elevundersøkinga der elevane får seie meininga si om læring og trivsel i skulen. Vi ber elevar og føresette lese informasjonen om undersøkinga: