• bilde heildagsprøver

  Skriftleg eksamen

  Trekket for skriftleg eksamen blir offentleggjort på skulen sine oppslagstavlar onsdag 15. mai kl 09.00. Elevane er sjølve pliktige til å sjekke eksamenstrekket. Dersom det er vg1-elevar som blir trekt ut til eksamen, skal dei møte til eksamensorientering i kinosalen kl 09.15. Du finn meir informasjon om eksamen på skulen si heimeside under Elev og...

 • 40-års jubileium på musikklinja

  Musikklinjekonsert – 40 årsjubileum

  I samband med at det no er 40 år sidan musikklinja starta ynskjer vi å markere dette med ein eigen jubileumskonsert laurdag 27. april.

 • Prosjekt Uganda

  Frå Tanzania til Uganda

  Nytt solidaritetsprosjekt på Firda

  Laurdag 30. mars reiser tre elevar frå Firda vgs til Uganda for å starte opp eit nytt solidaritetsprosjekt med organisasjonen UYSTO. 

Fleire saker ›