SkoleArena

Føresettetilgang SkoleArena

Som føresett til barn under 18 år kan du søkje om tilgang til Skolearena. Dette er verktøyet skulen nyttar til føring av fråvær og vurderingar av eleven.

Her finn du oppskrift på korleis du går fram for å søkje om tilgang:

Oppskrift for registering

 

Innlogging føresette: https://www.skolearena.no