Firda vidaregåande skule/Testing - vidaregåande skule/Elev og føresett/IKT og ressursar/Foreldretilgang til fråvær og karakterar

Foreldretilgang til fråvær og karakterar