Fysioterapi for idrettselevane

Fysioterapi for idrettselevane

Fysioterapeut på idrett

Som ei forsøksordning har vi nå knytt til oss fysioterapeuten Maria Kayser for å rettleie og følgje opp elever som slit med ulike typer skader. Maria er tilgjengeleg for konsultasjon onsdagar frå kl 14. Ordninga er knytt opp til idrettsfag, men elevar frå heile skulen kan nytte seg av tilbodet. Har du behov for konsultasjon må du ta kontakt med din kroppsøvingslærar/idrettslærar som koordinerar tilbodet.