Firda vidaregåande skule
Gloppen musikkfest musikkelevar

Gloppen musikkfest

Frå 3.- 9. sept arrangerast Gloppen musikkfest, og elevar frå 3. klasse musikk held konsert på Lauget Kaffi og Kultur, torsdag 6. sept frå kl 17.00-18.00.
Vel møtt!

Her finn du informasjon om heile programmet til Gloppen musikkfest