helsefag for framandspråklege

God på integrering

I følgje statistisk sentralbyrå er Sogn og Fjordane blant dei beste i landet til å sette flyktningar inn i arbeid eller utdanning. Over 70% av dei som har vore i introduksjonsprogrammet er i jobb eller utdanning i 2017. Fylket når med dette målet til regjeringa. Ved Firda vgs har vi følgjane utdanningsprogram for vaksne minoritetsspråklege: helsefagarbeidar, tannhelsesekretær, betongarbeidar og polymerkomposittarbeidar. Les meir om våre utdanningsprogram her.