Firda vidaregåande skule
Musikalen Grease av MDD ved Firda vgs

Grease - the musical

Strålande suksess

Vi vil rette ei stor takk til elevar og lærarar som tok del i årets musikal. Det vart ein strålande suksesshistorie med fantastiske prestasjonar. Her kan du lese avisa Firda si omtale av musikalen: 

https://www.firda.no/premiere-pa-musikalen-grease-vi-har-jobba-nesten-dognet-rund-det-er-moro/s/5-15-953944