Firda vidaregåande skule/Om oss/Prosjekt og satsingar/Grøn skule
Klima og miljøklassa på besøk på Norsk Bremuseum  Foto: Norsk Bremuseum

Grøn skule-prosjektet

Barnehagane og skulane i Gloppen kommune har gått saman om eit prosjekt for å løfte fram klima, miljø og berekraftig utvikling som tema i heile opplæringsløpet i kommunen: Vi ynskjer å nøste ein grøn tråd frå barnehage, gjennom barneskule og ungdomskule, til vidaregåande skule. Prosjektet har fått namnet Grøn skule, og vi på Firda er motor og pådrivarar for prosjektet.

Klima- og miljøklassa på bre-ekskursjon med professor Atle Nesje

Klima og miljøfag

Klima- og miljøfag er eit nytt programfag til programområdet språk, samfunn og økonomi på studiespesialiserande utdanningsprogram. Faget er utvikla lokalt på Firda vgs som eit ledd i Grøn skule-prosjektet.