Hopehav danseframsyning på Firda

Hopehav

Danselinja ved Firda vgs inviterer til danseframsyning 8. november kl 19:00 i kultursalen.

«Hopehav» er tittelen på årets danseframsyning med elevane ved danselina på Firda videregåande skule, og temaet er relasjonar. I år prøver vi ut eit heilt nytt konsept og utfordrar oss sjølve med ei alternativ scene- og publikumsløysing i Kultursalen, noko som gjer at ein kjem endå tettare på dansarane. Sidan vi har eit annleis scenerom er det avgrensa med billettar, så vi anbefaler dykk til å førehandsbestille slik at de er sikra plass.

Billettar
170 kr for vaksne
50 kr for ungdom (13-18år)

Gratis for firdaelevar og elevar ved Gloppen kulturskule.

Billettar kan kjøpast her:
https://pay.ebillett.no/velg_antall.php?p_id=229&arrnr=3591&kanal=epo&return_url=https%3A%2F%2Febillett.no%2F229