Sandvolleyball

Sandvolleyball

Idrettsfag

"Livet på idrettslinja"

Du bør like ein aktiv kvardag om du går idrettslinja. Dagane består av mykje fysisk aktivitet kombinert med fellesfag og idrettsfaglege teorifag. Er du interessert i idrett, eller ønskjer å skaffe deg god kunnskap om anatomi, helse eller leiarerfaring, er idrettslinja midt i blinken for deg. Idrettslinja gjer deg generell studiekompetanse, som er inngangsporten til vidare studium på universitet og høgskuler. Idrettslinja kan du gå om du er toppidrettsutøvar og ønskjer å langt i idretten din, men også om du berre likar å trene og vere aktiv. Idrettslinja på Firda vgs har gode og lange tradisjonar for å leggje godt til rette for både topp- og breddeidrett.

Vi legg vekt på å byggje og vedlikahalde eit godt læringsmiljø, trivsel og tryggleik for elevane. Mykje variert trening, teorifag, arrangement, turar og opplevingar. Her får du vener for livet!

 

Fellesfag og programfag på idrettslinja

Idrettslinja gir deg studiekompetanse, som er nøkkelen til høgare studier på universitet og høgskuler, samtidig som du kan dyrke din idrettsinteresse. I tabellen under finn du oversikt over dei ulike faga, lenker til dei ulike læreplanane, kva trinn dei ulike faga ligg til og kor mange årstimar det enkelte fag omfattar.

Fag

Årstimer

Fellesfag

 VG1

VG2

VG3

Norsk

113

112

168

Engelsk

140

 

 

Matematikk: Vg1: 1P / 1T , Vg2: 2P / S1 / ( R1 = 140t)

140

84

 

Naturfag

140

 

 

Framandspråk: Nivå I / Nivå II

113

112

 

Samfunnsfag

 

84

 

Geografi

 

56

 

Historie

 

56

113

Religion og etikk

 

 

84

Programfag

 

 

 

Aktivitetslære: Vg1 / Vg2 / Vg3

140

140

140

Treningslære

56

84

140

Idrett og samfunn

 

56

84

Treningsleiing

 

56

112

Valfritt programfag

140

140

140

Sum timar pr år

982

980

981

 

Breddeidrett og Toppidrett

Dei valfrie programfaga breddeidrett og toppidrett ligger samtidig på timeplanen.

Om du er aktiv med ein konkurranseidrett og ønskjer å utvikle deg og fordjupe deg i idretten din bør du velje toppidrett. Vi tilbyr toppidrett med forjuping i dei fleste idretter, men vi må ta atterhald om at vi har kompetanse om dei idrettane elevane ønskjer å fordjupe seg i.

Om du ønskjer eit allsidig tilbod med variert trening bør du velje breddeidrett. I tillegg til å få prøve litt ulike idrettar og treningsmetoder får du mykje basistrening og også mulegheit til å hospitere i fordjupingsgruppene til toppidrett på vg2 og vg3.

Studiespesialiserande med idrettsfag

På vg2 og vg3 kan elevar frå studiespesialiserande velje bredde- eller toppidrett som sitt tredje alternativ for valfrie programfag.

Forsøksordning med fysioterapeut

Elevane på idrettsfag har mange timar med trening i løpet av veka. Vi har i år fokusert spesielt på basistrening og skadeførebyggande trening i oppstarten av skuleåret for å unngå belastningsskader. I tillegg har vi leid inn fysioterapeut fast ein time i veka, slik at elevar som er småskadd eller treng spesiell oppfølging får mulegheit til kjapt å få konsultasjon med fysioterapeut.

 

Treningsanlegg og mulegheiter

Idrettslinja ved Firda vgs har tilgang til veldig gode treningsanlegg på Sandane. Trivselshagen Bad og Idrett er "heimen" til idrettslinja. Der har idrettslærarane kontor og vi har eit auditorium vi nyttar til teoriundervisning, gjerne knytt opp til praktisk arbeid i hallen. I tillegg er det symjebasseng, turnhall, klatrevegg, styrkerom, kastering og masse hallflate til vår disposisjon.

Trivselshagen gir idrettslinja topp treningsmulegheiter. I tillegg til hallen har vi kunstgrasbana og kaldhallen til STIL fotball, grasbana på stadion, løpebane og nærområda til skulen som ofte vert nytta i samband med undervisning.

 

Samtrening og gjensidig nytteverdi av høg kompetanse

Samtrening går som ein raud tråd gjennom heile toppsatsinga på Firda vgs. Det er sterke kompetansemiljø innafor ulike idretter på idrettslinja og i dei lokale idrettslaga. Denne kompetansen ønskjer ein å overføre og utnytte på optimalt vis gjennom eit tett samarbeid. Dette syner igjen ved at ein får ein tydeleg og positiv treningskultur som alle dreg nytte av. Dei ulike lokale klubbane har opne treningar der alle kan ta del og dra nytte av spesialkompetanse på ulike område. Trivselshagen skal vere eit Olympiatoppen i miniatyr der alle bidreg og alle oppnår postive effektar.

Alle dei lokale idrettslaga er positive til å ta imot Firda-elevar, både som medlemmar og som hospiterande på sine treningar. Det betyr at om du må bo på hybel på Sandane, kan du enten bli med i dei lokale laga, eller du kan trene med lag her og konkurrere for ditt eige lag heime. Skulen kan hjelpe til med å finne gode løysingar for den enkelte elev.

  

Eksempel på teknikkvideoane som fotball fordjupning utvikla for STIL fotball i samarbeid med Mediesenteret.

Kontakt

Magne Larsen
Avdelingsleiar Idrettsfag
magne.larsen@vlfk.no
Tlf: 415 30 887

 

Ole Morten Mardal
Fagkoordinator, idrett
Ole.Morten.Mardal@vlfk.no
Tlf: 90053143

Relaterte lenker

Dokument