IKT og ressursar

Kopi og utskrift 

Alle elevar kan nytte kopi- og utskriftstenesta til skulen. For å nytte denne må du ha elevkortet ditt og ha aktivert kortet i utskriftssystemet. Vi har multifunksjonsmaskinar ståande i A-, B- og C-bygget. Der er det mogleg både å kopiere, scanne til epost og skrive ut.

EveryonePrint - Gå inn her for å skrive ut
Safecom - Administrasjon av kopi- og utskriftkontoen din

Priser pr side kopiert eller skriven ut:

A4 s/k
40 øre
A4 farge
2 kr
A3 s/k
80 øre
A3 farge
4 kr

Alle elevar har ei utskriftskvote på kr 200,- pr skuleår

Lenkjer 
Aktivering av konto og endring av passord (Feide) 

Informasjon om ElevPC-ordninga

Office365  =  skule.sfj.no
Her får du tilgang til

  • MS Office for Windows og Mac  (Word, OneNote, Excel, Powerpoint m.f.)
  • Ordnett (digitale ordbøker)
  • Lenker til læringsressursar
  • OneDrive - skylagring, her bør du lagre dokumentene dine (då har du ein sikkerhetskopi)
  • E-post - som du må bruke i skulesamanheng (m.a. til scanning frå Safecom).

Treng du IKT-hjelp? Ta kontakt med IKT-avdelinga på brukarhjelp@sfj.no.