Søk om stipend hos lånekassen

Søk om stipend hos lånekassen

Informasjon frå Lånekassen

Elevar som har komme inn på vidaregåande skule, og har takka ja til plassen, kan søkje om støtte frå Lånekassen.
Meir informasjon finn du på www.lanekassen.no

Elevar som ikkje kom inn på førstevalet sitt, kan søkje frå 1.august. Lånekassen tilrår desse elevane å vente med å søkje om støtte til dei er heilt sikre på kva skole dei skal gå på, slik at dei slepp å søkje om stipend på nytt.

Meir informasjon finn de på www.lanekassen.no.