Firda vgs bilde frå skuleplassen (Foto: Geir Skagen)

Firda vgs bilde frå skuleplassen (Foto: Geir Skagen)

Informasjon til nye elevar

Velkomen som elev ved Firda vgs. Her finn du registeringsskjema for vg1-elevar og aktuell informasjon for deg som er ny på skulen.

Skulen har behov for ein del opplysningar om deg og dine føresette. I tillegg må du velje matematikk og framandspråk. Vi ber deg fylle ut skjemaet under så presist og raskt som muleg.

Registreringsskjema for nye elevar

 

I brevet skulen sendte ut til nye elevar på vg1 lå det vedlagt eit avtaleskjema for utlån av lærebøker. Dette skjemaet må du ha fått underskrift frå føresette på (om du er under 18 år), og ta med deg på skulen første skuledag. Du må levere skjemaet for å få lånt skulebøker. Finner du ikkje igjen skjemaet kan du laste det ned her:
Avtale om vilkår for utlån av lærebøker og plikter som lånetakar

Informasjon om tilbodet på Open skule dei fyrste vekene finn du under. Vi legg og med lenka til facebooksida til Open skule.
Program veke 34 og 35
Open skule på Facebook  

Firda vgs på facebook:
Firda vgs - meir enn ein skule