Firda vgs

Informasjon til nye elevar

Velkommen som elev ved Firda vidaregåande skule. Her har vi samla relevant informasjon og diverse skjema de må fylle ut før skulestart.

Her finn de lenker med praktisk informasjon og diverse skjemaer. Det er viktig at de les godt gjennom dette slik at de har oversikt over alt som må på plass til skulen startar. For at vi skal kunne planlegge skulestart og sette opp faggrupper er det viktig at de går gjennom skjemaene og får sendt inn disse så snart de kan.

Praktisk informasjon:

Skjemaer som de må fylle ut i god tid før skulestart:

For nye elevar på vg2/vg3:

Anna relevant informasjon:
Vi vil og informere om at alle elevar får sitt eige bokskåp til å oppbevare bøker på skulen. Til bokskåpet må du ha ein enkel hengelås.
Alle elevar på vg1 bør skaffe seg kalkulator til skulestart. Vi anbefaler:
-for 1P: Casio fx-82ES PLUSS
-for 1T: CASIO – 991ES PLUSS
De kan kjøpe andre modellar, men sjekk at dei har tilsvarande funksjonalitet som dei anbefalte modellane. Prisen for disse ligg mellom 199,- og 299,- og dekkast av utstyrsstipendet som de må hugse å søkje gjennom lånakassa.

De finn og anna relevant informasjon under Elev og føresette her på firda.vgs.no 

Velkommen som elev på Firda!