Firda vgs

Firda vgs

Inntak til vidaregåande opplæring

Første inntaket til vidaregåande opplæring er 8. juli - hugs å svare innan 16. juli. Andre inntaket er 22. juli med svarfrist innan 30. juli. Tredje inntaket er 5. aug. Her svarer du JA til tilbod ved å møte på skulen første skuledag.

Les meir om inntaket på vlfk.no