Klage på opplæring

Nokre viktige prinsipp viss du ønskjer å klage på opplæringa

Saklig

Legg fram saka på ein sakleg og skikkeleg måte. Ta gjerne med korleis ting kan gjerast annleis.

Lågast mogleg nivå

Ta opp saka på lågast mogleg nivå. Dersom du er misfornøyd med undervisninga i eit bestemt fag, ta opp saka med faglærar.
Hvis det ikke hjelper, ta opp saka med kontaktlærar. Gå eventuelt vidare til avdelingsleiar eller rektor.

Skriftleg dokumentasjon

Det kan vere lurt å dokumentere høva skriftlig. Skriftleg søknad skal til rektor.