Firda vidaregåande skule/Testing - vidaregåande skule/Elev og føresett/Reglar og rutinar/Klage på standpunktkarakter*

Klage på vurdering

28. juni 2017

Elevar kan klage på alle karakterar som skal førast på vitnemålet, det vil seie standpunktkarakterar, orden- og åtferdskarakterar og eksamenskarakterar.