Firda vidaregåande skule
Elev som skriv på prøve

Klagefrist

Eksamenskarakterane for skriftleg eksamen blir offentleggjort i SkuleArena torsdag 21. juni eller fredag 22. juni. Ønskjer du å klage på karakteren, så må du gjere dette innan 10 dagar. Les om klagefristane her.

Hurtigklagefrist: Måndag 25. juni kl 12.00

  • Dei fleste fag frå studieførebuande utdanningsprogram og fellesfag kan behandlast som hurtigklage
  • Desse klagene blir behandla i veke 26

Den ordinære klagefristen er laurdag 30. juni

  • Resultatet av desse klagene vil ligge føre i første halvdel av september

Korleis klage?

Tips ein ven Skriv ut