Firda vidaregåande skule
SkoleArena

SkoleArena

Kontroll av fråver skuleåret 2020/2021

Innføring av nytt datasystem frå hausten medfører behov for gjennomgang før skuleslutt.

Elevar må kontrollere detaljfråveret sitt før skuleslutt. Frå hausten av går alle dei vidaregåande skulane i Vestland fylkeskommune over til Visma InSchool. Detaljfråveret vil IKKJE bli overført frå tidlegare system som skolearena.no. Det er kun totalfråveret som vil bli tilgjengeleg i Visma Inschool.