Elev som skriv på prøve

Elev som skriv på prøve

Lånekassen informerer

15.mars er siste frist for å søkje om lån og stipend for vårsemesteret 2018

Har du ikkje søkt om stipend for vårhalvåret må du gjere dette innan fristen, 15.mars.

Meir informasjon finn du på www.lanekassen.no