Firda vidaregåande skule
Søk om stipend hos lånekassen

Søk om stipend hos lånekassen

Lånekassen

Alle i vidaregåande opplæring kan søkje om lån og stipend i Lånekassen. Elevar som har fått skuleplass og takka ja til den, kan søkje om støtte med éin gong. Dei fleste elevar i vidaregåande skole får tilbod om skuleplass i juli.

Les meir om lån og stipend på lanekassen.no

Elever som ikkje kom inn på førsteinntaket, må vente med å søkje til 1. august, og helst til dei er sikre på kva for skule dei skal gå på. Då slepp dei å søkje på nytt dersom dei ombestemmer seg. Om ein elev sender inn fleire søknader, kan sakshandsamingstida bli lenger