Firda vidaregåande skule
Firda vgs

Firda vgs

Ledig stilling som lærar i idrettsfag

Vikariat i inntil 80% stilling i perioden 04.01.21-14.05.21.

Sjå annonse her for nærare informasjon. Spørsmål kan rettast til avdelingsleiar Magne Laren.