Firda vidaregåande skule
Firda vgs

Ledige stillingar på Firda vgs

Vi søkjer vikar i norsk og samfunnsfag, inntil 50% stilling for skuleåret 2018/19.
Vi søkjer også etter lærar til helse og oppvekstfag i 30% stilling frå januar 2019 - august 2020.
Søknadsfrist: 24. sept

Vi har ledige stillingar:

Norsk og samfunnsfag inntil 50% vikariat for perioden 15.10.18 – 31.07.19
Det er ynskjeleg at den som skal tilsettast har utdanning eller erfaring frå undervisning i norsk for framandspråklege. Du finn fullstendig utlysingstekst her.

Lærar i helse og oppvekstfag, 30% stilling frå 01.01.19 til 31.07.20
Den som vert tilsett må kunne undervise i programfag helse og oppvekstfag vg1 og helsefagarbeidar vg2. Føresetnad for tilsetting er at det aktuelle utdanningstilbodet vert starta.
Du finn fullstending utlysingstekst her.