Firda vidaregåande skule
Firda vgs

Firda vgs

Ledige stillingar ved Firda vgs

Frå 01.08.21 har vi ledig:

Inntil 100% fast stilling og 150% vikariat som lærar 

Det er ynskjeleg at dei som vert tilsett har utdanning på masternivå. Aktuelle fag er:

Spansk, engelsk, fransk, matematikk, norsk og historie

Det er ein fordel om nokon av søkjarane har spesialpedagogisk kompetanse kombinert med eit eller fleire fag

Inntil 100% fast stilling og 50% vikar som lærar i idrettsfag

Det er ynskjeleg at dei som vert tilsett har erfaring og/eller utdanning i idrettane handball, turn, symjing, volleyball og friluftsliv

Sjå nærare informasjon og send inn søknad her: Ledige stillingar