Firda vidaregåande skule
Vinnar av lesetevlinga "Les for livet"

Vinnar av lesetevlinga

"Les for livet"

Lesetevlinga "Les for livet" er no avslutta.

Resultata ligg føre, og det er berre å gratulere klasse 1dans/drama med sigeren. Klassa las 19. 459 sider. Vi gratulerer! Den andre premien i tevlinga går til den mestlesande enkelteleven  uavhengig av klasse. Her var det Endre Linder frå 1 drama  som fekk den gilde bokpremien! Endre las 6.023 sider. Norsklærarane takkar alle elevane som tok del!