Søk om lokaltransport for ungdom

Lokaltransport for ungdom

Lokaltransport for ungdom gjer det mogleg for ungdom å reise kollektivt til og frå fritidsaktivitetar, også når det ikkje går ordinære ruter.

Det er sett av 1. million kroner som kan nyttast for å betre reisetilbodet for ungdom mellom 13 og 19 år, som treng skyss til og frå aktivitetar på ettermiddag og kveld.

Ta kontakt med din kommune viss du ønskjer å søkje om midlar.

Søknadsfristen i år er 15. mars.

Meir info om ordninga finn de på kringom.no