Firda vidaregåande skule
Promobilde for "Midt i tryne"

Promobilde for "Midt i tryne"

MIDT I TRYNET – et trekk kan da ikke skade...

Opplysnings- og rusforebyggende foredragsturne for ungdom

Etter å ha arbeidd årevis kvar for seg med ulike tiltak og prosjekt med på fokus på betre livsvilkår for rusmisbrukarar og heimlause i Norge, har Torbjørn Gran og Richard Prøsch fått med seg eit robust backingcrew for å skape eit interaktivt, ærleg og erfaringsbasert foredrag med fokus på opplysning og forebyggjande arbeid inn mot ungdom sin verkelegheitsoppfatning av rus og rusmidlar.  Kommunen og Firda ynskjer å tilby Torbjørn Gran sitt opplysande og rusførebyggande prosjekt til elevar på Firda, 9. og 10. kl på ungdomskulen og foreldrene til 9. og 10. klasse.

Elevane får høyre foredraget i skuletida, foreldreforedraget blir torsdagskvelden.

No blir det opna for 200 i kultursalen og det er derfor moglegheit for fleire å få dette med seg. Billettar blir lagt ut for sal i dag på trivselshagen.no

Kortid: Torsdag 10.juni kl 19.30 – ca 21.00

Stad: Kultursalen i Trivselshagen

Pris kun 30 ,-