Song med Sofia Hyttedalen og Ive

Adventskonserten 2018

Musikk

Er du glad i song og musikk? Spelar du i band eller korps? Har du lyst å utvikle deg vidare på instrument/song eller kanskje spele og komponere musikk i lag med andre? Då er musikklinja noko for deg!

Kvifor velje musikklinja?

 • Du får utvikle deg vidare innafor musikk i eit inspirerande miljø
 • ​Du får opplæring i både praktisk utøvande og teoretiske musikkfag
 • Du vel eit hovudinstrument og får undervisning individuelt
 • Du har samspel i forskjellige grupper og får synge i kor.
 • Det er ikkje noko krav at du kan notar på førehand, men det er ein fordel.
 • Du får delta på huskonsertar og offentlege konsertar.
 • Du får generell studiekomeptanse samstundes som du får utvikle dine musikalske interesser.

Utstyr og øvingsrom

 • Notasjonsprogrammet Sibelius installert på elevPC-ordninga
 • 4 samspelsrom med fullt utstyrt PA, gitar,- bassforsterkarar og piano/keyboard
 • God tilgang til øvingsrom
 • 9 øvignsrom med piano, og eit rom med marimba
 • Elevane på musikklinja kan nytte skulen sine øvingsrom etter skuletid og i helger
 • Studio
 • Til konsertar: 2 scener med full lyd/lysrigg og konsertflygel i aula og kultursal i Trivselshagen

 

Kontakt

Solfrid Bjørkum
Avdelingsleiar Musikk, dans, drama
Solfrid.Bjorkum@vlfk.no
Tlf: 959 72 169

Hanne Grete Heen
Fagkoordinator, musikk
Hanne.grete.heen@vlfk.no
Tlf: 909 24 302